https://www.kinderopvangphilippo.nl/aanmelding/plaatsingsregelement/_288____NL
 
 

Aanmelding


U kunt uw kind aanmelden vanaf het moment dat de vermoedelijke bevallingsdatum bekend is. Kinderen kunnen vanaf 8 weken oud op ons kinderdagverblijf worden opgevangen.
Aanmeldingsformulieren voor hele dagopvang en buitenschoolse opvang kunt u downloaden.

 

Plaatsingsreglement


• Per kind geldt een minimum van twee af te nemen dagdelen voor de hele dagopvang of één dag voor de buitenschoolse
  opvang.
• Alle aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.
• Kinderen die worden aangemeld en al een broertje/zusje in de opvang hebben krijgen voorrang.
• Een kind kan op elke dag van de maand geplaatst worden.
• Een opvangovereenkomst voor de hele dagopvang gaat in op de leeftijd vanaf 8 weken tot de eerste dag dat het kind
  naar de basisschool gaat.
• Een opvangovereenkomst voor de buitenschoolse opvang gaat altijd in vanaf de eerste dag dat het kind naar de
  basisschool gaat. De overeenkomst wordt aangegaan op basis van 40 schoolweken + 12 schoolvakantieweken.
• De opvangovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.
• De opvangovereenkomst wordt niet automatisch omgezet van hele dagopvang naar buitenschoolse opvang als het kind
  4 jaar wordt.
• Bij wijziging van de opvangovereenkomst zal € 17,50 administratiekosten in rekening worden gebracht.
• Na ontvangst van uw aanmeldingsformulier wordt de aanmelding schriftelijk door ons bevestigd met het
  verzoek het inschrijfgeld van € 35,00 per kind over te maken. Restitutie van het inschrijfgeld is niet mogelijk.
• Pas na ontvangst van uw inschrijfgeld sturen wij u de opvangovereenkomst toe ter ondertekening.
• Na ondertekening van de opvangovereenkomst is de plaatsing gegarandeerd.