https://www.kinderopvangphilippo.nl/beleid/aansprakelijkheid/_238____NL
 

Aansprakelijkheid

Philippo heeft voor al haar medewerkers en kinderen een ongevallenrisico- en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Een en ander houdt in dat uw kind tijdens zijn/haar verblijf op het kinderdagverblijf is verzekerd alsmede tijdens de door ons geregelde uitstapjes. Indien u van onze vervoersservice gebruik maakt dan zijn de kinderen tijdens het door ons geregelde vervoer eveneens verzekerd. Voor vermissing of beschadiging van persoonlijke eigendommen op het kinderdagverblijf is Philippo niet verantwoordelijk.