https://www.kinderopvangphilippo.nl/beleid/brandweer-ggd/_240____NL
 

Brandweer & GGD

Conform alle wet- en regelgeving voor de kinderopvang heeft Philippo alle gebruiksvergunningen van de Brandweer en de Gemeentelijke Gezondheidsdienst van Bussum.

Dit betekent dat Philippo jaarlijks een inspectie krijgt van zowel de Brandweer als de GGD. De inspectierapporten van de GGD zijn openbaar en te lezen op de website van het Landelijk Register Kinderopvang (het LRK). Als u onderstaande linken van de betreffende locatie aanklikt kunt u de inspectierapporten inzien (Hedo = hele dagopvang, BSO = buitenschoolse opvang).

Philippo Vitus Hedo           --   GGD_VITUS_HEDO

Philippo Vitus BSO           --   GGD_VITUS_BSO