https://www.kinderopvangphilippo.nl/beleid/klachtenprocedure/_239____NL
 

Klachtenprocedure

Wij stellen het eveneens zeer op prijs als ouders direct naar ons toe komen indien zij ergens ontevreden over zijn. Ouders kunnen groepsleidsters aanspreken en kunnen binnenkomen op het kantoor van het kinderdagverblijf om iemand van het managementteam te spreken. Ook de telefoon of de mail zijn wat ons betreft gemakkelijk te gebruiken om iemand te spreken. Wij willen laagdrempelig en persoonlijk werken en hebben de deur altijd open staan, zodat ouders direct een vraag kunnen stellen of iets kunnen bespreken of mededelen. Indien nodig maken we een afspraak op een wat rustiger tijdstip of om wat uitgebreider de tijd te kunnen nemen.

Wij willen op zo goed mogelijke wijze opvang verlenen aan de ons toevertrouwde kinderen. Toch kan er ondanks alle goede wil en inspanning iets misgaan in de verzorging of bejegening van uw kind. Belangrijk is dan dat er een klimaat is waarin open met de leidsters, management en ouders gesproken wordt over het ontstane probleem. Bijna altijd wordt zo een bevredigende oplossing gevonden.

Mochten ouders echter na dit overleg geen bevredigend antwoord of goeie oplossing ervaren, dan kunnen zij in overleg met de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Ouders kunnen een geschil indienen bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen als:

- De kinderopvangorganisatie niet binnen zes weken heeft gereageerd op de schriftelijke klacht

- De ouders en de kinderopvangorganisatie het niet binnen zes weken eens zijn geworden over de afhandeling van de klacht.

- De kinderopvangorganisatie geen adequate klachtenregeling heeft.

 

De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag, 070-3105310