https://www.kinderopvangphilippo.nl/beleid/oudercommissie/_256____NL
 

Oudercommissie

Philippo stelt de inspraak van ouders zeer op prijs.
Zij overleggen onderling en met het managementteam over actuele zaken die spelen binnen Philippo.
De namen, adressen en telefoonnummers van de leden van de oudercommissie staan vermeld op het mededelingenbord van de oudercommissie welke op de locatie te vinden is.

U kunt de oudercommissie van Philippo Bussum bereiken via e-mailadres oudercommissie@kinderopvangphilippo.nl