https://www.kinderopvangphilippo.nl/informatie/dagindeling

  Dagindeling

  Uw kleintje voor het eerst naar het kinderdagverblijf brengen, is niet alleen wennen voor uw kindje, maar natuurlijk ook voor jullie als ouders. Ongeveer 2 weken voordat de opvang start, komt jullie kind wennen op de groep. We nemen het eet- en slaapschema van thuis over om uiteindelijk toe te werken naar het dagritme dat voor de oudere kinderen geldt. In het eerste jaar houden we een dagboek bij waarin verhaaltjes worden geschreven en waarin we het eet- en slaapschema kunnen aanhouden.

  Baby’s hebben, zo klein als ze zijn, behoefte aan interactie en verzorging. Verschonen en een flesje geven zijn die zorgmomenten die de kans geven om even extra aandacht aan je kindje te geven.

  Voor je baby zit het ontdekken van de wereld om zich heen vooral in het samen rondkijken, spelen met de voetjes of geluidjes maken. Ook proberen we iedere dag even met de baby’s naar buiten te gaan mits het weer het toelaat.

  De inrichting van de groep is net zo veilig en schoon als thuis en zijn zo ingericht dat een baby de vrijheid heeft om met heel hun lijf te bewegen en alles te ontdekken. Met een heerlijk zacht tapijt, wippertjes, een box en uitdagend speelgoed bieden we bij Philippo een huiselijke sfeer en een veilige plek voor uw kind om de wereld om zich heen te ontdekken.

  Op de verticale groepen is er een vaste dagindeling, met uitzondering van de jongste kinderen die soms nog het eet- en slaapritme van thuis aanhouden.

  De dag begint bij binnenkomst waarbij ouders en kinderen worden gegroet en er worden eventuele bijzonderheden toegelicht/besproken. Samen openen we de ochtend, we zingen wat liedjes en vertellen verhalen of lezen voor uit een boek. Daarna eten we een cracker met beleg en drinken water of  lauwwarme thee. Als alle kinderen hebben gegeten en gedronken gaan de kinderen die al zindelijk zijn met één van de leidsters naar de wc’s en worden de jongere kinderen verschoond. Tijdens het vrij spelen kunnen kinderen kiezen om een puzzel te maken, met de blokken te bouwen, in de poppenhoek te spelen of rustig even een boekje te ‘lezen’. Naast vrij spelen worden er ook activiteiten aangeboden op verschillende ontwikkelingsgebieden. Denk hierbij aan knutselen, muziek maken, dans en spel. Om half 12 gaan de kinderen aan tafel om een boterham te eten en een beker melk of water te drinken. Hierna is het voor sommige kinderen tijd om een middagslaapje te gaan doen terwijl de andere kinderen vrij mogen spelen of even uitrusten. Rond 2 uur wordt er aan de kinderen die wakker zijn een beker drinken en een gezonde snack aangeboden. Als alle kinderen weer wakker zijn, wordt er gezamenlijk fruit gegeten en een beker water of thee gedronken. Tijdens alle vaste eet- en drinkmomenten worden er liedjes met elkaar gezongen.

  Iedere dag wordt er buiten gespeeld mits het weer dit toelaat, maar voor een beetje regen zijn we niet bang!

  Op de peutergroep volgen we hetzelfde dagritme als op de verticale groepen. Het aanbod van activiteiten is gelijkwaardig aan het aanbod van peuterspeelzalen en is gericht op de verschillende ontwikkelingsniveaus van de kinderen.


  Kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) worden na schooltijd verwelkomd met limonadesiroop, fruit en een cracker, ontbijtkoek of biscuit. Er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken waarbij gebeurtenissen en ervaringen van school kunnen worden uitgewisseld.


  De kinderen kiezen daarna hun eigen spel; alleen, of met anderen. Uiteraard onder het toeziend oog en begeleiding van de medewerkers. De medewerkers gaan in op vragen van de kinderen en zullen actief sturend en stimulerend zijn. Daarnaast zijn er perioden van 4 of 6 weken waarbij de kinderen mogen kiezen uit diverse activiteiten zoals muziek & bewegen, techniek, sporten, koken, toneel of knutselen.


  Tijdens de vakantieperioden wordt er gewerkt met thema’s waarbinnen allerlei activiteiten (ook buitenshuis) worden aangeboden.