https://www.kinderopvangphilippo.nl/informatie/dagindeling/_258____NL
 

Dagindeling

 

In de babygroep wordt zoveel mogelijk het eigen ritme van de baby aangehouden wat betreft de voeding, het slapen en verschonen. De allerkleinsten liggen in de box, zitten in een wipstoeltje of op schoot. De wat oudere baby’s kruipen daarbij rond en kunnen met ontwikkelingsmateriaal spelen. Met de baby’s worden korte baby activiteiten gedaan en zodra het weer het toelaat gaan ze mee naar buiten. Er wordt toegewerkt naar het dagritme dat voor de oudere kinderen geldt.


De verticale groepen kennen een min of meer vaste dagindeling.’s Morgens wordt er fruit gegeten en sap gedronken. Rond twaalf uur wordt er gezamenlijk een boterham gegeten en melk gedronken. Na het eten gaan de kinderen tanden poetsen en indien nodig naar bed voor hun middagslaapje. Om drie uur wordt er een cracker gegeten en wat melk of sap gedronken. In de tussenliggende perioden wordt er gespeeld en kunnen er activiteiten ondernomen worden. Deze activiteiten zijn afhankelijk van de behoeften van de kinderen en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin zij verkeren. Er is vrij spel met puzzels, blokken, auto’s en de poppenhoek. Activiteiten zijn er op het gebied van handvaardigheid, tekenen, muziek, spel en dans. Uiteraard volgen de baby’s in deze groep hun eigen ritme.

Het buitenspelen is een dagelijks terugkerende activiteit, mits het weer dit toelaat.

De peutergroep volgt dezelfde dagindeling, maar de activiteiten zijn afgestemd op hun ontwikkelingsniveau. De peuters krijgen een aangepast programma die gelijkwaardig is aan de programma ’s welke op peuterspeelzalen worden gehanteerd. Zo starten zij de dag niet aan tafel maar in de kring. De activiteiten zijn uitdagender en regels en afspraken zijn afgestemd met groep 1 van de basisschool.

Kinderen van de buitenschoolse opvang (BSO) worden na schooltijd verwelkomd met limonadesiroop, fruit en een cracker, ontbijtkoek of biscuit. Er wordt gezamenlijk gegeten en gedronken waarbij gebeurtenissen en ervaringen van school kunnen worden uitgewisseld.
De kinderen kiezen daarna hun eigen spel; alleen, of met anderen, binnen of buiten. Uiteraard onder het toeziende oog en begeleiding van de leidsters. De leidsters gaan in op vragen van de kinderen en zullen actief sturend en stimulerend zijn. Daarnaast zijn er perioden van 4 of 6 weken waarbij men kan kiezen uit diverse activiteiten zoals: muziek & bewegen, techniek, sporten, koken, toneel, knutselen, jongens/meisjesmiddag.
Tijdens de vakantieperioden wordt er gewerkt met dagthema’s waarbinnen allerlei activiteiten (ook buitenshuis) worden aangeboden.