https://www.kinderopvangphilippo.nl/informatie/tarieven

    Tarieven

    Prijslijsten per 1-1-2021

    Landelijk Register Kinderopvangnummer (LRK) van de hele dagopvang (HEDO): 235090517

    Landelijk Register Kinderopvangnummer (LRK) van de buitenschoolse opvang (BSO): 131042993


    Klik hieronder voor de tarieven voor HEDO (hele dagopvang, 0-4 jaar) en BSO (buitenschoolse opvang, 4-13 jaar):