https://www.kinderopvangphilippo.nl/informatie/ziekte-beleid

  Ziektebeleid


  Philippo is niet in staat zieke kinderen op te vangen. Wanneer een kind ziek is mag hij/zij het kinderdagverblijf niet bezoeken. Onder ziekte wordt verstaan:
  • Griep
  • Koorts (bij 38,5ºC of hoger dient het kind binnen 30 minuten opgehaald te worden)
  • Koortsuitslag (herpes)
  • Acute diarree
  • Braken
  • Besmettelijke kinderziekten
  • Open huiduitslag
  • Een kind dat zelf aangeeft zich niet goed te voelen, hangerig is
  • Een kind dat ontroostbaar is
  • Een kind dat volledige aandacht opeist van de leidster

  Een kind kan altijd ziek worden tijdens de opvang en in bovengenoemde gevallen zal de leidster met u contact opnemen. In overleg zal dan worden besloten wat er verder gaat gebeuren. Uitgangspunten van ons ziektebeleid zijn de richtlijnen zoals opgesteld door de GGD.

  Wij kunnen alleen op uw schriftelijk verzoek medicijnen medicijnen die voorgeschreven zijn door een art aan uw kind geven. Hiervoor dient de ouder vóóraf een medicijnverklaring in te vullen. Deze medicijnen dienen tenminste thuis al één maal door de ouder te zijn toegediend en in de originele apothekersverpakking met de gebruiksaanwijzing te worden meegegeven.

  Het formulier voor een medicijnverklaring kunt u openen door op onderstaande link te klikken: BLANCO_MEDICIJNVERKLARING_PHILIPPO