https://www.kinderopvangphilippo.nl/klachtenreglement/l9c3

  Nieuws

  Alle belangrijke nieuwsberichten uit onze Philippo Paper vindt u per uitgave op deze website. 

   Naar overzicht
  Klachtenreglement

  Klachtenreglement

  Een beschrijving van hoe wij als organisatie omgaan met klachten

  Ieder kinderdagverblijf beschikt over een klachtenreglement. Hierin staat beschreven hoe een organisatie omgaat met klachten afkomstig van ouders of andere betrokkenen.

  Interne klachtafhandeling

  Mocht u te maken hebben met een probleem, vragen we u bij voorkeur uw klacht eerst bespreekbaar te maken bij de direct betrokkene, bijvoorbeeld de pedagogisch medewerker op de groep. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing leiden, vragen we u in gesprek te gaan met de directie. We denken graag met u mee en hopen samen met u tot een oplossing te komen waar beide partijen zich in kunnen vinden. Als ook dit niet tot een gewenste oplossing leidt, kunt u schriftelijk een formele klacht indienen bij de klachtenfunctionaris, Amberley Stolk-Peijsel. Amberley zal erop toe zien dat ieder klacht conform het klachtenreglement wordt behandeld. Een schriftelijke klacht kan per brief of e-mail (planbureau@kinderopvangphilippo.nl) worden ingediend.

  Externe klachtafhandeling

  Mocht interne afhandeling niet leiden tot een bevredigend resultaat, staat ouders de weg vrij naar informatie, advies en mediation bij Klachtenloket Kinderopvang (www.klachtenloket-kinderopvang.nl) of kunnen zij het geschil aanmelden bij de Geschillencommissie (www.degeschillencommissie.nl).