https://www.kinderopvangphilippo.nl/over-philippo

  Onze visie als cultuur binnen Philippo

  Spelen en je ontwikkelen in een vertrouwde en uitdagende omgeving

  Onze visie en het pedagogisch beleid staan voor hoe wij dagelijks handelen en werken met elkaar, de kinderen, ouders en andere betrokkenen. Onze normen en waarden vormen hierbij het fundament en bepalen het (pedagogisch) klimaat dat we met elkaar bieden.

  1. Sociaal-emotionele veiligheid

  Ieder kind voelt zich veilig bij Philippo. Dat is ons uitgangspunt en waar we samen voor gaan.

  Sociaal-emotionele veiligheid zorgt ervoor dat een kind zich fijn voelt en is voorwaarde om tot ontwikkeling te komen. We gunnen ieder kind een stabiele, veilige basis door met elkaar een voorspelbare, vertrouwde omgeving te bieden waar een duidelijke en herkenbare structuur heerst. Bij Philippo doen we dit onder andere door het stellen van regels en grenzen, het hanteren van een dagritme en een vast team van medewerkers.

  2. Positief bekrachtigen

  Philippo werkt binnen het voorspelbare klimaat dat om regels en grenzen vraagt, met positieve bekrachtiging: positief benaderen, het positieve aandacht geven en dit benoemen. Deze benadering is direct merkbaar aan de sfeer bij Philippo. Op de lange termijn zorgt deze manier van benaderen voor vertrouwen en ontwikkeling bij zowel kinderen, als ouders en medewerkers.

  3. Respect

  Binnen Philippo gaan we te allen tijde op een respectvolle manier met elkaar om. Dit uit zich in de ruimte die er is en wordt geboden voor ieder individu. Met de persoonlijkheid, mening, wens, gevoelens en behoeften van ieder kind, iedere ouder en iedere medewerker wordt zoveel mogelijk rekening gehouden binnen de mogelijkheden die er zijn. Dit vraagt om onderlinge openheid en goede communicatie.
  Op de groepen wordt respectvol communiceren gestimuleerd door het tonen van voorbeeldgedrag. In het team krijgt dit voortdurend aandacht door met elkaar in gesprek te gaan en door het volgen van communicatietrainingen. Ouders worden uitgenodigd om op alle gebieden open te communiceren.

  4. Ontwikkeling

  Voor de kinderen is er een gevarieerd aanbod van vrije en geleide activiteiten in zowel individueel- als groepsverband. De spelinventaris heeft als vereiste dat er voor elk ontwikkelingsniveau en op elk ontwikkelingsgebied materiaal in huis is. Zo zorgen we ervoor dat elk ontwikkelingsgebied op een dag aan bod komt. Een vast onderdeel in het dagprogramma van de peuters en ouder is sport als activiteit. Dit vanwege het belang van beweging.
  Medewerkers leren van en met elkaar. Philippo is een plek waar je jezelf verder kunt ontwikkelen en waar je je kwaliteiten kunt inzetten. We voeren dagelijks evaluatiegesprekken met elkaar en jaarlijks worden er functioneringsgesprekken gevoerd. We hebben een pedagogisch beleidsmedewerker/coach in dienst die alle medewerkers coacht en begeleidt.

  5. Creativiteit

  Samen met elkaar creatief bezig zijn, zoals een knutselwerkje maken of het maken van muziek, kan zorgen voor een fijne en gezellige sfeer op de groep. Daarnaast bereiken we hiermee dat kinderen met diverse materialen in aanraking komen waarbij ze allerlei mogelijkheden ontdekken, zichzelf leren uiten, hun wereldoriëntatie vergroten en verschillende emoties beleven.

  Elke twee à drie weken werken we bij Philippo aan een nieuw thema zoals ‘de supermarkt’ of ‘de lente’. Bij deze thema’s worden er knutselopdrachten, liedjes en bewegingsactiviteiten bedacht die zoveel mogelijk aansluiten op de belevingswereld, ontwikkeling en mogelijkheden van de kinderen.

  6. Oplossingsgericht
  We proberen ook problemen zo creatief mogelijk te bekijken en op te lossen. Binnen de mogelijkheden die we hebben gaan we gezamenlijk op zoek naar een compromis of oplossing waarbij iedereen tevreden kan zijn. De flexibiliteit en veerkracht die kinderen vaak van nature hebben wordt door dit voorbeeldgedrag gestimuleerd. Op deze manier gaan we ook met ouders om. Er zijn afspraken en huisregels, maar als specifieke situaties om een uitzondering vragen, bekijken we samen wat er mogelijk is binnen de kaders die noodzakelijk zijn voor een goede bedrijfsvoering.