https://www.kinderopvangphilippo.nl/over-philippo/over-ons

  Over ons

  Een vast team zonder inval- en oproepkrachten

  De medewerkers van Philippo vormen tezamen één team dat bestaat uit gediplomeerde groepsleid(st)ers, stagiaires, administratief medewerkers, een pedagogisch coach en een directeur.

  Een vast team

  We kiezen er bewust voor om met een vast team zonder inval- en oproepkrachten te werken. Dit doen we om zoveel mogelijk flexibiliteit en stabiliteit te kunnen waarborgen. Een ander voordeel hiervan is dat eigenlijk alle medewerkers alle kinderen en hun ouders kennen.

  De meeste medewerkers werken op een vaste groep. Daarnaast zijn er vaste medewerkers die op een paar dagen flexibel worden ingedeeld op de groepen wanneer collega's afwezig zijn vanwege vakanties, ziekte of verlof.

  Continuïteit en rust

  We hebben gemerkt dat het werken met een vast team meer rust en continuïteit binnen het kinderdagverblijf biedt, dan afwezigheid van medewerkers door oproep- of invalkrachten te laten invullen. Het team is dagelijks bezig met het waarborgen, ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit.

  Trainen en evaluatie

  Middels maandelijkse vergaderingen met daaraan gekoppelde trainingen worden werkprocessen geëvalueerd, zonodig bijgesteld en worden beroepsvaardigheden doorgenomen.

  Onze stagiaires worden begeleid door gediplomeerde medewerkers. Samen met hun mentor ontwikkelen zij zich onder andere door middel van observaties en evaluatiegesprekken.