https://www.kinderopvangphilippo.nl/over-philippo/teamsamenstelling/_259____NL
 

Teamsamenstelling

 

De medewerk(st)ers van alle vestigingen van Philippo vormen tezamen één team dat bestaat uit gediplomeerde groepsleid(st)ers, leerling groepsleid(st)ers, administratieve medewerksters, een technisch medewerker, coördinatoren en een directeur.

Philippo kiest ervoor om met een vast team zonder inval- en oproepkrachten te werken. Dit om zoveel mogelijk flexibiliteit en stabiliteit te waarborgen. Een groot gedeelte van de medewerkers werkt conform de Kinderopvangwet op een vaste groep. Daarnaast zijn er vaste medewerkers die flexibel worden ingedeeld op de groepen wanneer anderen op vakantie zijn, ziek zijn of een cursus moeten volgen.

Wij hebben gemerkt dat deze werkwijze meer rust en continuïteit binnen het kinderdagverblijf biedt, dan vrije dagen, ziekte en verlof door oproep- of invalkrachten te laten invullen.

Het team is continu bezig met het waarborgen, ontwikkelen en verbeteren van de kwaliteit van het beleid en de werkwijze. Het managementteam wordt in het voorbereiden van beleidsontwikkelingen bijgestaan door het groepsleidsterteam dat door praktijkervaring op de werkvloer de kinderopvang uitvoert en verbeterpunten kan aangeven.
Middels maandelijkse vergaderingen met daaraan gekoppelde trainingen worden werkprocessen geëvalueerd, zonodig bijgesteld en worden beroepsvaardigheden doorgenomen.
Leerling groepsleidsters krijgen in de groep praktijkbegeleiding van de gediplomeerde leidsters. Daarnaast hebben zij begeleidingsgesprekken