https://www.kinderopvangphilippo.nl/tarieven/extra-opvang/_295____NL
 

Extra opvang

Incidenteel kan er op andere dagen dan de contractdagen gebruik worden gemaakt van de kinderopvang. Dit kunt u schriftelijk aanvragen via de mail waarna u bericht krijgt of dit mogelijk is in verband met de groepsbezetting. De prijzen voor een extra dag zijn terug te vinden in onze prijslijst.

Ruildagen

U mag 6 keer per kalender jaar een dag ruilen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen via ons mailadres. Ruilen is alleen mogelijk indien het kind in dat kalender jaar afwezig is geweest en de groepsbezetting dit toelaat.

Vakantieopvang BSO

Wanneer u geen contract heeft bij Philippo B.V. dan is het mogelijk om alleen tijdens schoolvakanties gebruik te maken van de opvang. Hier zijn wel andere tarieven voor. U dient dit tijdig aan te vragen want de plaatsen zijn beperkt.

E-mailadres Planbureau: planbureau@kinderopvangphilippo.nl